Kamer met Noorderzon @ Gallery Klein Zwitserland

installation - till aug 2022


Light determines how we experience the environment.It makes or breaks our emotions. Anyone entering this space is overwhelmed by white light. Northern light is captured on the walls creating an alienating impression.

Licht bepaalt hoe we de omgeving ervaren. Het maakt of breekt onze emoties. Wie deze ruimte binnenkomt, wordt overweldigd door wit licht. Het noorderlicht is gevangen op de muren en creëert een vervreemdende indruk. Deze ruimte verandert geregeld.

© esther koeman