Digibiecht 2019

installation - ruimte 3x3x2m - chair motherboard blacklight tape stickers
How do you handle your online data? Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. On any digital medium, you can be anyone by choice. Yet you leave behind very personal opinions and photos. To what extent is what you leave behind digitally you, real and honest? Enlighten yourself and send your confession to digibiecht@gmail.com and receive an answer.

Hoe gaat je om met je online gegevens? Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Op elk digitaal medium kun je naar keuze iedereen zijn. Toch laat je heel persoonlijke meningen en foto's achter. In hoeverre is wat je digitaal achterlaat jij, echt en eerlijk? Verlos jezelf. Stuur je bekentenis naar digibiecht@gmail.com en ontvang een antwoord.

© esther koeman