Expostitie 'Sensitive Values'


“Waarde hebben, en er blijk van kunnen geven, betekent tweemaal meer waarde hebben”, filosoof Baltasar Gracián.


Diep vanbinnen zit natuurlijke kracht en schoonheid. Soms komt het aan de oppervlakte en toont het haar kwetsbaarheid; pril, fragiel, broos, soms onopgemerkt of onuitgesproken. Op welke manier verhoudt deze waarde zich tot de buitenwereld? Hoe kwetsbaar kan zij zijn zonder dat ze uit elkaar valt? Zij durft uit de schulp te kruipen, zendt, fonkelt en kristalliseert. Als tussenruimte zinderend en zweeft zij door de lucht om gevangen te worden, te zien, horen, proeven en te voelen. Een prikkelende magie die verscholen gevoelens kan laten groeien, je wakker kust, nieuw leven inblaast en herinneringen doet opleven. Een warm aangeboren verbinding zonder grenzen. De kunstenaars die aan deze expositie meedoen hebben allen raakvlakken met het thema ‘Sensitive Values’. Zij durven de steen om te draaien en laten met het werk zien dat onopgemerkt of onuitgesproken waarden ertoe doen, betekenis hebben met een natuurlijke schoonheid. Het werk toont verschillende uitingen, met ieder een heldere eigen benadering die samen elkaar versterken. Het resoneert door de ruimte, neemt je mee, alsof er ieder moment iets kan gebeuren van plezier, genot en speelsheid.
-
"De Vishal was enthousiast over de kwaliteit van het voorstel voor deze expositie en de samenstelling van de deelnemers. Het zichtbaar, hoorbaar en voelbaar maken van (organische) waarden die normaliter nauwelijks opgemerkt worden, sprak tot de verbeelding. Ook de raakvlakken met ecologie en poëzie in Sensitive Values werden met instemming ontvangen. De expositie is reeds opgenomen in de jaarprogrammering.", De Vishal.
-

HET ONTSTAAN
Wat is waarde? Vaak wordt gezegd ‘idealen of overtuigingen van een groep mensen’. Door verschillen in waarde-waardering ontstaat onvrede wat zich uit in maatschappelijke polarisatie. Met verharding als gevolg staan groepen mensen steeds meer tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Met de expositie ‘Sensitieve Values’ 15 juni t/m 21 juli 2024 in Vishal Haarlem wordt onderzocht welke waarden bijdragen aan verbroedering en verdraagzaamheid om juist meer naast elkaar te kunnen staan. Uit literair onderzoek blijkt dat diep vanbinnen we geneigd zijn tot het goede en dit bij geboorte van nature meekrijgen. Het zijn fundamentele oer-waarden die de basis vormen van ons samenleven, met gevoelens en basisbehoeften die universeel blijken te zijn. Kwetsbare waarden, sensitief, die met deze expositie zich-, hoor-, tast- en voelbaar worden. Zeven kunstenaars zoeken naar consensus in de totstandkoming en uitdracht. Dit maakt dat er een meerwaarde ontstaat in beeld- en taalkracht en in de manier waarop de tentoonstelling kan worden ervaren. De expositie veranderd continue en groeit zichtbaar in de omgeving. ‘Sensitive Values’ laat de oer-waarden ervaren en legt een kiem voor meer openheid, tolerantie en verdraagzaamheid in de samenleving.

Er is uitdrukkelijk gekozen voor verschil in stijlen, technieken, maar ook in leeftijd en fase van het kunstenaarschap om een zo breed mogelijke blik op het onderwerp te geven. Voor deze expositie wordt nieuw werk gemaakt, maar ook bestaand werk aangepast. Te zien zijn: performance, blow-up installaties, foto’s, tekeningen, film, papercut collage en Growing sculptures. ‘Sensitive Values’ uit zich in kwetsbaarheid in groei, verlangen, emoties, transformatie en herinnering.

Deelnemende kunstenaars met beknopte verklaring:
Chantal van Lieshout – geeft met frisse blik de verloren speelsheid terug in een nieuwe dimensie
Esther Hoogendijk – laat de kwetsbaarheid in het voorbijgaan van tijd zien met groeiende werk
Nynke Deinema – onderzoekt het lichaam; haar kwetsbaarheid, verlangen en imperfectie
Charlotte Schrameijer – laat 2strijd zien, gelaagdheid in emoties
Susana Mulas Lastra – bestudeert de kleinste details van de natuur die zorgen voor verbinding
Esther Koeman - legt onzichtbare sociaal maatschappelijke verbindingen bloot vanuit transformatie
Sylvia Hubers - beschrijft in rake en gevoelige gedichten herkenbare emoties

-

Esther Koeman - organisator en curator (Vishal lid)
Gemixte technieken, fotografie, film en installatie
De vanzelfsprekendheid van vandaag is morgen misschien heel onlogisch. We passen ons gedrag aan op zoek naar verbondenheid in ruimte, tijd en taal. Hoe gaan we om met veranderingen, en hoe verhouden we ons hierdoor tot elkaar? Esther Koeman zoekt in haar werk verbinding met sociaal maatschappelijke thema’s. Daarin legt zij de kwetsbaarheid binnen de transformatie bloot. Haar drive is ontstaan vanuit haar persoonlijke transformatie. Zij maakt 3D objecten, installaties, fotografie en maakt voor deze tentoonstelling een film.

Esther Hoogendijk
Growing sculptures
Esther biedt een kans om het geheugen, de herinneringen die in de grond zitten verscholen tot groei te laten komen. Haar werk toont het voorbijgaan van de tijd en de natuurlijke en menselijke invloeden. Objecten veranderen langzaam van vorm, kleur en materie gedurende een periode onder invloed van luchtverplaatsing, verdamping, afbraak, groei/leven of het aanraken van het werk.

Chantal van Lieshout
Installatie – gekapselde natuur in epoxy, keramiek
Verbinding, verdieping en plezier. Dat vat wel zo’n beetje het werk van Chantal samen. Haar werk heeft de speelsheid die volwassen wel kennen maar vaak verloren zijn. De innerlijke kracht doet verlangen om met een andere blik naar jezelf en de natuur te kijken om te spelen. “Chantal is een makende denker en een denkende maker. Het werk neemt je op in een eigen universum en vraagt je om je heen en naar de hemel te kijken. Het archetype van de tent wordt opgebouwd en afgebroken in één beeld. Spelen doe je met de overgave van een kind en de macht van een god." uit Mister Motley”

Nynke Deinema
Bewerkte foto’s tekeningen
De thema’s van Nynke Deinema zijn de mens, zijn kwetsbaarheid en het vrouw zijn in deze wereld. Zij is op zoek naar de randjes van het leven, die interesseren haar, en gebruikt het lichaam als ruw materiaal, om mee te communiceren en om emoties, ideeën, verlangens en angsten op te wekken. Veel van haar werk is gerelateerd aan de huid of als huid bedoeld. Het werk is ambivalent en enigszins autobiografisch. Ze zoekt naar de schoonheid in de imperfectie: aantrekken en afstoten… Deinema bewerkt foto’s met een voor haar nieuwe, zelf ontwikkelde rigoureuze techniek, geïnspireerd op het iconoclasme. Door in de foto’s te krassen, en ze te perforeren geeft ze indirect kritiek op de afgebeelde situatie.

Charlotte Schrameijer
Papercut collage
Om grip te krijgen op de entropie van de wereld om ons heen verzamelt Schrameijer beelden van plekken die haar verontrusten. Ze brengt ze samen in collages, een proces van deconstructie en reconstructie. Daarin zoekt ze naar een balans tussen verleiding/versiering en inhoudelijke betekenis. Tussen iets dat van een afstand bezien ‘mooi’ lijkt, maar bij nader beschouwing een rauwe werkelijkheid blijkt te zijn. De collages snijdt ze uit tot ‘papieren tapijten’ of kantwerken, waarin sprake is van zowel gelaagdheid en concentratie- als van het uiteenvallen van het beeld. Hierbij zoekt ze de grenzen op van het papier; hoe kwetsbaar kan dit zijn zonder dat het uit elkaar valt? En wat ontstaat er wanneer het uit elkaar valt? Inhoud en vorm probeert ze zo samen te brengen.

Susana Mulas Lastra
Pasteltekeningen installatie
Onzichtbaarheid bestaat niet. Door te tekenen vindt Susana Mulas Lastra een intieme manier om verbinding te maken met de schoonheid, kwetsbaarheid en het mysterie van de natuur die verborgen is voor onze ogen. Papier als microscoop. Inzoomen, vergroten, transformeren. Ze laat een kleurrijke, bijna tastbare wereld zien door haar materiaalgebruik. Nieuwe fysieke vormen ontstaan in een nieuwe omgevingen, waarin het leven een samenwerkingsproces is, een netwerk van complexe verbindingen.

Sylvia Hubers
Dichteres – performance bij de opening (voormalig stadsdichter van Haarlem)
Dozen toren met kleine gedichten + 2 gedichtenbundels voor verkoop Sylvia Hubert voert de lezer in gevoelige kleine gedichten mee langs o.a. tactiele avonturen, gemiste knuffels, welriekende mannen, eenzame handen, liefdesdrift, In speels en poëtisch proza schetst zij absurde maar tegelijkertijd herkenbare situaties. Met heel weinig woorden weet Hubers de wereld telkens een stukje te kantelen, komisch en beschouwend tegelijk.© esther koeman