Contact 2018

photography
This photo series was made in Vietnam. A place where there is a great contrast between prosperity and poverty. How do the inhabitants deal with this? The contact between the tourist and the inhabitants, they depend on each other.

Deze fotoserie is gemaakt in Vietnam. Een plek waar een groot contrast is tussen welvaart en armoede. Hoe gaan de inwoners hiermee om? Het contact tussen de tourist en de inwoners, ze zijn van elkaar afhankelijk.

© esther koeman