Special Places 2021

mixed media - 30x30 cm a piece - Cut-Out HD steelprint
A special moment is usually an event in a particular place that moves your senses. The event or place may be the same for someone else, but the sensory is a personal unique experience. You take this with you as a memory. 'Special places' are tangible unique experiences with the dot at their solid core.

Een speciaal moment is meestal een gebeurtenis op een bepaalde plaats die je zintuigen beroert. De gebeurtenis of plaats kan voor iemand anders hetzelfde zijn, maar het zintuiglijke is een persoonlijke unieke ervaring. Deze neem je mee als een herinnering. 'Special places' zijn tastbare unieke ervaringen met de stip als vaste kern.

© esther koeman