I AM THE SUN AND THE SUN IS ME 2022

installation - 70x140 cm - handprinted towel


There is only one source humans do not have control over. The Sun: without the sun there is no light, no life. She is a connecting factor through time, warms, dries, gives energy and determines our place. Every language from all over the world has its own word for her. Visual artist Esther Koeman puts all of these words digital on top of each other. Through the layering a new unifying symbol arises. The title gives strength and refers to nature as a legal person with established rights like the Whanganui River.

Er is slechts een bron waar wij als mens geen vat op hebben. De Zon: zonder zon is er geen licht, geen leven. Zij is een verbindende factor d.m.v. tijd, verwarmt, droogt, geeft energie en bepaalt onze plek (schaduw). Iedere taal heeft er een eigen woord. Al deze woorden zijn over elkaar gezet. Door de gelaagdheid groeit een nieuw verbindend symbool als eenheid. De titel geeft kracht; de toekomst begint nu en bij jezelf. Het verwijst ook naar het opkomen voor de natuur als juridische persoonlijkheid met vastgestelde rechten, zoals de Whanganui Rivier die ook deze rechten heeft.

© esther koeman